Farmaceutische Zorg

Optimalisatie van het gehele farmaceutische zorgproces. Uitgangspunt is dat de dienstverlening naar de cliënt toe zo optimaal mogelijk is met inachtneming van kwaliteit, veiligheid conform wet en regelgeving, met zo min mogelijk MIC meldingen. Significante kostenverlaging met structurele borging van kwaliteit zijn speerpunten van dit brede verbeterprogramma. Marktwerking d.m.v. een aanbesteding goede mogelijkheid voor kostenverlaging. Specifieke marktkennis zorgt voor de optimale balans. Mogelijk resultaat: 15 tot 30% reductie van de medicatie- en dienstverleningskosten.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl