ICT Strategie voor zorginstellingen

Zorginstellingen zitten op het vlak van ICT vaak in een spagaat. Aan de ene kant dient vanuit wet- en regelgeving zoveel mogelijk beveiligd en vastgelegd te worden. Het risico op datalekken dient te worden geminimaliseerd en zoveel mogelijk zorghandelingen dienen te worden vastgelegd.  Al met al steeds meer druk op de verschillende applicatie leveranciers, zorgmedewerkers en ICTafdelingen.

Aan de andere kant vragen gebruikers om gebruikersgemak,  flexibiliteit en snelhed. Ook wordt dat gevoed vanuit de centrale overheid met het dringende advies steeds meer thuis te werken. Daardoor moet data overal kunnen worden ingevoerd en realtime worden verwerkt. Internet en connectiviteit zijn daarbij net zo vanzelfsprekend als het water uit de kraan.

 

Hierin moeten de juiste keuzes worden gemaakt, zodat niet over een paar jaar de conclusie wordt getrokken, dat bepaalde ontwikkelingen niet kunnen door verkeerde keuzes in de ICT infrastructuur. Een andere belangrijke keuze is de keuze voor het type ICT organisatie. Alles uitbesteden? Alles zelf doen? Of kiezen voor een tussenvorm? Ook deze keuzes hangen af van de strategische keuzes op organisatieniveau en de flexibiliteit, die een zorginstelling wenst.

 

De consultants van Summit Group hebben de afgelopen jaren zeer veel ervaring opgedaan in het opstellen van een strategische ICT plan voor zorginstellingen. Daarbij werd vaak, in overleg met de zorginstelling, de ideale dag van een zorgmedewerker geschetst over een periode van 5 jaar. Daarin werd beschreven hoe ICT deze ideale dag dient te ondersteunen. Op basis van die stip op de horizon zijn vervolgens de diverse keuzes gemaakt op basis van business cases. Iedere business case moet er op toezien dat of de kosten worden verlaagd of de kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid kunnen worden verbeterd. Vervolgens zijn de keuzes opgedeeld in logische deelprojecten in een meerjaren stappenplan. 

 

De eerste fase van ieder deelproject is een formele offerteaanvraag aan de diverse martkpartijen. Op basis van de offertes, die technisch, functioneel en financieel het beste aansluiten bij de zorginstelling, zullen de cijfers uit de business cases worden bijgewerkt. Vaak zien we dat aan de ene kant de kwalititeit wordt verhoogd en aan de andere kant de exploitatiekosten kunnen worden verlaagd. Zo wordt een totaaloverzicht van deelprojecten en bijbehorende project- en exploitatiekosten opgesteld. Indien gewenst kunnen de consultants van Summit ook de realisatie van die deelprojecten of de totale coordinatie van alle project voor hun rekening nemen. 

ict


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl