Inleen medewerkers Primair Proces

Heeft ook uw Zorginstelling te maken met externe ondersteuning voor het primaire proces? Enerzijds door de krapte op de arbeidsmarkt is minder personeel beschikbaar. Anderzijds is het verzuim mede door de langdurige krapte hoger dan gewenst. Het lijkt een vicieuze cirkel en uw organisatie spant zich enorm in om nieuwe medewerkers te werven. Tegelijk is er nu dringend behoefte aan externe medewerkers die de roosters vullen. Meerdere uitzendbureaus en ZZP-ers leveren diensten op korte en soms ook op langere termijn. Echter er is sprake van wildgroei aan leveranciers met allemaal verschillende voorwaarden. De risico’s die deze wildgroei met zich meebrengt op het gebied van kwaliteit, identiteit, VOG, diploma, planning, hoeveelheid werk, inefficiëntie, hoogte van kosten, fiscaliteit en de onrust die het veroorzaakt bij uw vaste medewerkers, maken dat dit roept om een gestructureerde en uniforme aanpak. 

 

Een inkoopprocedure waarbij enerzijds de risico’s voor uw organisatie in kaart gebracht worden, voorwaarden worden geharmoniseerd, aantal leveranciers wordt gereduceerd, het proces van aanvraag-tot-factuur efficiënt wordt ingericht tot een reductie van kosten is dan ook voor uw organisatie de oplossing. Samen met uw voor dit proces van belang zijnde medewerkers verzorgen wij deze procedure tot en met (indien gewenst) de implementatie. Vanuit onze ervaring bij meerdere zorgorganisaties garanderen wij u een verbeterd proces, vermindering van risico’s en een besparing op uw huidige totale proceskosten.

dames


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl