Verbetering Productiviteit

Productiviteitsverbetering gaat hand in hand met een optimale personeelsplanning, middelenplanning, materiaalplanning, processen en doorlooptijden. Dit zijn vaak complexe trajecten met een lange doorlooptijd. We kijken met een productiviteitsanalyse naar de huidige situatie en eventuele knelpunten. Summit Group presenteert de mogelijke oplossingen en de wijze waarop deze geïmplementeerd kunnen worden in samenwerking met uw medewerkers.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl