Procesoptimalisatie Primaire Proces

Totaalbeoordeling van het primaire (zorg) proces d.m.v. studies op de werkvloer. De doelstelling is een zo efficiënt mogelijke inrichting van de primaire processen. Het uitgangspunt is kwaliteitsoptimalisatie van zorgverlening aan de cliënt. Met behulp van Lean, Kaizen en Six Sigma worden planningen afgestemd en overbodige stappen geëlimineerd. Mogelijk resultaat: 10 tot 20% kostenreductie..


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl