Schoonmaak (intern / extern)

Optimalisatie van het schoonmaakproces. Dit kan enerzijds op de externe schoonmaakleverancier. Hier worden tarieven, taken en normen op de markt gezet of onderhandeld. Daarbij kan een keuze gemaakt worden in resultaatsgerichte of inspanningsgerichte schoonmaak. Beiden hebben voor en nadelen, maar beiden kunnen tot de gewenste situatie leiden. Goede afspraken en het opvolgbaar maken van het geleverde schoonmaakniveau zijn hierin cruciaal. Dit vergt de nodige kennis en kunde om inzichtelijk te maken en vervolgens te implementeren. Dit kan anderzijds op de Eigen (schoonmaak) Dienst Medewerkers. Dit is vaak een “vergeten” groep medewerkers die weliswaar het beste van zichzelf geeft, maar door gebrek aan structuur en aansturing niet optimaal (kan) presteren. Hen vakkundig maken en structuur en aansturing geven zorgen ervoor dat het schoonmaakniveau consequent op een hoog niveau gehouden kan worden en een reductie in de externe schoonmaakkosten zal opleveren. In een verbeterproject op de gehele schoonmaak haalt men het meest optimale resultaat door beide aspecten gelijktijdig op te pakken en de schoonmaak capaciteit (intern en extern) optimaal af te stemmen op de schoonmaakbehoefte. De schoonmaak beleving zal verhoogd worden en structureel meetbaar gemaakt worden. Mogelijk resultaat: 15 tot 30% reductie van de externe (eventueel interne) schoonmaakkosten.

 

(Ook schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen kunnen op de markt gezet worden en optimaal ingezet worden waardoor extra kostenreductie gehaald kan worden)

facilitair


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl