Skip to main content

Ontwerp, inkoop en begeleiding van een ICT Cloud platform


Wat is een ICT Cloud platform voor zorginstellingen?

Inkoopmanagement

Een ICT Cloud platform voor zorginstellingen is een geïntegreerd systeem dat ICT-diensten en ICT middelen aanbiedt via het internet. Het maakt gebruik van gedeelde netwerkbronnen, zoals servers, opslagruimte en softwareapplicaties aanvraag.

In de basis fungeert een Cloudplatform als een virtuele infrastructuur waarop zorginstellingen hun ICT-activiteiten kunnen uitvoeren zonder dat ze fysieke servers en apparatuur op locatie hoeven te hebben. Het biedt een schaalbare en flexibele omgeving waarin zorginstellingen verschillende taken kunnen uitvoeren, zoals gegevensopslag, gegevensverwerking, communicatie, samenwerking en applicatieontwikkeling.

Een ICT Cloudplatform voor zorginstellingen kan verschillende Cloudmodellen omvatten, zoals:

  1. Infrastructure as a Service (IaaS): Dit biedt virtuele infrastructuurcomponenten, zoals servers, netwerken en opslag, die zorginstellingen kunnen gebruiken en beheren naar behoefte.
  1. Platform as a Service (PaaS): Hiermee kunnen zorginstellingen applicaties ontwikkelen, testen en implementeren zonder zich zorgen te hoeven maken over de onderliggende infrastructuur. Het platform biedt tools en services om het ontwikkelproces te ondersteunen. 
  1. Software as a Service (SaaS): Dit omvat het gebruik van softwareapplicaties die via het Cloudplatform worden geleverd. Zorginstellingen kunnen toegang krijgen tot en gebruikmaken van deze applicaties zonder ze lokaal te installeren of te onderhouden.

Een ICT Cloud platform vormt een essentiële basis voor zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, VVT-instellingen en organisaties voor de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Dit moderne technologische systeem biedt verschillende voordelen en mogelijkheden die de efficiëntie, samenwerking en kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Een van de belangrijkste voordelen van een ICT Cloud platform is de flexibiliteit die het biedt. In de zorgsector kan de vraag naar diensten en capaciteit variëren, en een Cloud platform stelt zorginstellingen in staat om snel op deze veranderingen in te spelen. Het maakt het mogelijk om eenvoudig extra gebruikers toe te voegen, applicaties op te schalen en de benodigde resources aan te passen, zonder dat dit gepaard gaat met grote investeringen in fysieke infrastructuur.

Daarnaast bevordert een Cloud platform de samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de zorginstelling en met externe partijen. Zorgprofessionals kunnen gemakkelijk gegevens delen, multidisciplinair samenwerken en real-time communiceren, wat leidt tot een verbeterde coördinatie en continuïteit van zorg. Dit is vooral belangrijk bij complexe gevallen waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn.

Een ander voordeel is de verbeterde beveiliging van gegevens. Cloud platformproviders investeren doorgaans in geavanceerde beveiligingsmaatregelen en regelmatige updates, waardoor zorginstellingen kunnen profiteren van een hoog niveau van gegevensbescherming en naleving van privacy-voorschriften. Dit is van cruciaal belang in de zorg, waar privacy en vertrouwelijkheid van patiënt/ cliënt gegevens prioriteit hebben. 

Bovendien kan een Cloud platform de kosten verlagen voor zorginstellingen. Het elimineert de noodzaak om te investeren in dure hardware en infrastructuur, onderhoudskosten te dragen en te zorgen voor regelmatige updates en upgrades. In plaats daarvan betalen zorginstellingen alleen voor de resources en diensten die ze daadwerkelijk gebruiken, waardoor ze meer controle hebben over hun IT-budget.

Kortom, een ICT Cloud platform biedt zorginstellingen de flexibiliteit, samenwerkingsmogelijkheden, gegevensbeveiliging en kostenbesparingen die essentieel zijn voor een moderne en efficiënte zorgverlening. Door te investeren in een betrouwbaar en schaalbaar Cloud platform kunnen zorginstellingen hun digitale infrastructuur verbeteren en zich beter richten op het bieden van hoogwaardige zorg aan hun patiënten of cliënten.

In de realisatie van een ICT Cloud platform kunnen Summit consultants een rol spelen als inkoopadviseur, projectleider, ICT architect of ICT manager. Dit vaak namens de zorginstelling. Summit consultants kunnen helpen bij het identificeren van het programma van eisen, de functionele en technische beschrijving en het begeleiden van de aanbesteding. Ook kan Summit een rol spelen in het begeleiden van het project namens de zorginstelling. Dit door aan de kant van de zorginstelling ervoor te zorgen dat de juiste informatie wordt aangeleverd en aan de andere kant erop toe te zien dat de ICT-leveranciers leveren wat is afgesproken.