Skip to main content

Disclaimer

Algemeen

De informatie verstrekt op deze website is bedoeld ter algemene informatie en voor educatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar het verstrekken van actuele en accurate informatie, kunnen wij de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie niet garanderen. Summit Group b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie aangeboden op deze site of door het zonder professioneel advies toepassen van deze informatie.

Professioneel advies

De informatie op deze website is geen vervanging voor professioneel advies. Voordat u actie onderneemt op basis van de informatie die u hier vindt, adviseren wij u om contact op te nemen met een van onze professionals. Summit Group b.v. is niet aansprakelijk voor beslissingen genomen op basis van de informatie op deze website zonder de tussenkomst van een van onze consultants.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder de controle van Summit Group b.v. vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of de privacybescherming op die sites. Het opnemen van links naar externe websites impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of ondersteuning van de standpunten die worden uitgedrukt binnen die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief teksten, grafieken, logo’s en afbeeldingen, zijn intellectueel eigendom van Summit Group b.v., tenzij anders aangegeven. Deze inhoud mag niet worden gereproduceerd, verspreid of op enige andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Summit Group b.v.

Privacy

Summit Group b.v. neemt de privacy van haar websitegebruikers serieus. Alle persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld, zal worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wijzigingen

Summit Group b.v. behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is aanbevolen deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer of de website, neemt u alstublieft contact op via info@summit-goup.eu

Voor Rintin graag dezelfde opnemen. Daar graag Summit Group b.v. vervangen in Rintin b.v.

 

Met vriendelijke groet,

Summit Group