Skip to main content

Finance management


Finance management speelt een essentiële rol in de gezondheidszorg. Zeker wanneer een finance manager een strategische visie op finance combineert met gevoel voor zorg is dat van groot belang. In een complexe omgeving als de gezondheidszorg is het afstemmen van de zorgvraag en het zorgaanbod van groot belang. Terwijl zorgverleners zich richten op het verlenen van zorg, is het de taak van een finance manager om de financierbaarheid van de zorg goed in de gaten te houden.

Een finance manager is verantwoordelijk voor het bewaken van en informeren over de budgetten en de realisatie ervan in overeenstemming met de zorgbehoeften. Zij zullen bestuur en management informeren over de budgettering en de eventuele afwijkingen. Hierbij vervult de finance manager een adviserende en soms corrigerende rol. Door proactief te zijn en potentiële tekorten te identificeren, kunnen ze tijdig maatregelen nemen om de financiële stabiliteit van de zorginstelling te waarborgen.

Het is daarbij van eminent belang dat de zorgexploitatie niet negatief draait, omdat dit uiteindelijk de mogelijkheid om te investeren in de toekomst van de zorg belemmert. Investeringen zijn juist nodig om noodzakelijke veranderingen voor de zorg te kunnen realiseren, zoals het optimaliseren van administratieve processen om de administratieve last voor zorgmedewerkers te verlagen. Door het efficiënt inrichten van de financiële processen en het implementeren van geautomatiseerde systemen, kan de zorginstelling kosten besparen en de productiviteit verhogen.

 Een finance manager met een strategische visie op finance en zorg kan als verandermanager fungeren, waarbij zij de organisatie begeleiden bij het realiseren van noodzakelijke veranderingen. Ze identificeren kansen om de financiële prestaties te verbeteren en stellen strategieën op om de zorginstelling in staat te stellen betere zorg te leveren tegen lagere kosten.

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en VVT-instellingen, kunnen profiteren van de expertise van interim finance managers, projectmanagers en verandermanagers. Deze professionals hebben de vaardigheden en kennis om de financiële gezondheid van de organisatie te waarborgen en tegelijkertijd te streven naar verbetering van de zorgkwaliteit.

De conclusie is dat Finance management van cruciaal belang in de gezondheidszorg is. Een finance manager met een strategische visie op finance en zorg speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de financierbaarheid van de zorg en het realiseren van noodzakelijke veranderingen. Door de afstemming van zorgvraag en zorgaanbod, het bewaken van de financiële stabiliteit en het optimaliseren van processen, kan de zorginstelling betere zorg leveren tegen lagere kosten. De expertise van interim finance managers, projectmanagers en verandermanagers is van onschatbare waarde bij het realiseren van deze doelen in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en VVT-instellingen.