Skip to main content

Privacyverklaring van Summit Group B.V.

Laatst bijgewerkt: 2 februari 2024

Inleiding

Summit Group B.V. respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt en informeert u over uw privacy-rechten en hoe de wet u beschermt.

De gegevens die we verzamelen kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

  • Identiteitsgegevens omvat naam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatiegegevens.
  • Contactgegevens omvat adres, e-mailadres en telefoonnummers.
  • Technische gegevens omvat internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
  • Gebruiksgegevens omvat informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
  • Marketing- en Communicatiegegevens omvat uw voorkeuren in het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

  • Waar we uw toestemming moeten verkrijgen voorafgaand aan de verwerking.
  • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
  • Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen de Summit Group B.V. en met derde partijen zoals serviceproviders die ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering, inclusief IT- en systeembeheerdiensten, professioneel advies en marketing. Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet.

Internationale overdrachten

We delen uw persoonsgegevens binnen de Summit Group B.V. Dit kan inhouden dat uw gegevens worden overgedragen en opgeslagen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer we dit doen, zorgen we voor een vergelijkbaar niveau van bescherming door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende beveiligingen wordt geïmplementeerd.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of ingezien worden op een ongeoorloofde manier. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten.

Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten onder de gegevensbeschermingswetten in relatie tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of anderzijds, neem contact op met ons via: info@summit-goup.eu

Voor Rintin graag dezelfde opnemen. Daar graag Summit Group b.v. vervangen in Rintin b.v.

 

Met vriendelijke groet,

Summit Group