Skip to main content

Aanbesteding van de Inleenmedewerkers (PNIL) voor het primair proces


Aanbesteding van de Inleenmedewerkers (PNIL) voor het primair proces

Een zorginstelling staat tegenwoordig voor de uitdaging om externe ondersteuning in te schakelen voor het primaire proces. Het tekort aan personeel als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er niet voldoende medewerkers beschikbaar zijn. Bovendien is het verzuim, mede veroorzaakt door dit personeelstekort, hoger dan gewenst. Deze situatie lijkt een vicieuze cirkel te vormen, waarbij een zorgorganisatie er alles aan doet om nieuwe medewerkers aan te trekken. Tegelijkertijd is er dringend behoefte aan externe medewerkers om de roosters in te vullen. Verschillende uitzendbureaus en zelfstandige zorgprofessionals, ook wel ZZP’ers genoemd, bieden hun diensten aan, zowel voor korte als soms langere termijnen.

Echter, er is sprake van een wildgroei aan leveranciers, elk met hun eigen set van voorwaarden. Deze wildgroei brengt risico’s met zich mee op verschillende gebieden, zoals kwaliteit, identiteit, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), diploma’s, planning, werkbelasting, inefficiëntie, kosten, fiscale aspecten en de onrust die het veroorzaakt bij vaste medewerkers. Het wordt duidelijk dat er behoefte is aan een gestructureerde en uniforme aanpak om deze risico’s te beheersen en te verminderen.

Een effectief aanbesteding voor PNIL (Personeel Niet In Loondienst) kan een oplossing bieden voor een zorginstelling. Hierbij worden de risico’s voor een organisatie in kaart gebracht en worden de voorwaarden geharmoniseerd. Ook wordt het aantal leveranciers verminderd en wordt het proces van aanvraag tot factuur efficiënt ingericht. Wij kunnen ondersteunen bij deze procedure en, indien gewenst, ook bij de implementatie ervan. Onze ervaring bij diverse zorgorganisaties stelt ons in staat om een verbeterd proces, een vermindering van risico’s en een besparing op totale proceskosten te realiseren.

Samen met betrokken medewerkers van een zorginstelling zorgen wij ervoor dat uw aanbesteding goed wordt uitgevoerd. We brengen de behoeften van uw organisatie in kaart en stemmen de inkoop af op de specifieke situatie. Door een gestructureerde aanpak te hanteren, kunnen we de wildgroei aan leveranciers beheersen en de risico’s tot een minimum beperken. Dit zorgt voor meer kwaliteit, efficiëntie en rust binnen een organisatie.

Kortom, onze expertise op het gebied van inkoopprocedures in de zorgsector stelt ons in staat om te helpen bij het optimaliseren van uw externe ondersteuning. Door een gestructureerde en uniforme aanpak te hanteren, kunnen de risico’s verminderen en tegelijkertijd kosten besparen. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het efficiënt beheren van externe medewerkers in uw primaire proces.