Skip to main content

Aanbesteding en optimalisatie van het schoonmaakproces


Wat is van belang bij schoonmaak binnen zorginstellingen?

Aanbesteding en optimalisatie van het schoonmaakproces

Bij schoonmaak in zorginstellingen zijn er verschillende aspecten waarop gelet moet worden. Enkele belangrijke punten zijn:

  1. Hygiëne: In zorginstellingen is het handhaven van een hoge standaard van hygiëne essentieel. Schoonmaakprocedures en -protocollen moeten voldoen aan de geldende richtlijnen en normen om de verspreiding van infecties te voorkomen. Dit omvat het grondig reinigen en desinfecteren van oppervlakken, het gebruik van geschikte schoonmaakmiddelen en -materialen, en het naleven van goede hygiënische praktijken.
  1. Veiligheid: Schoonmaakwerkzaamheden in zorginstellingen moeten veilig worden uitgevoerd. Dit omvat het waarborgen van de veiligheid van de schoonmaakmedewerkers, maar ook van de bewoners, patiënten/ cliënten en andere medewerkers. Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen en schorten), het vermijden van gevaarlijke chemicaliën en het naleven van veiligheidsvoorschriften zijn belangrijke aspecten.
  1. Gevoeligheid voor de omgeving: Zorginstellingen hebben vaak te maken met gevoelige omgevingen, zoals patiënt/ cliëntkamers, operatiekamers en laboratoria. Schoonmaakmedewerkers moeten zich bewust zijn van deze gevoeligheid en speciale aandacht besteden aan het reinigen van deze ruimtes. Dit kan onder meer het gebruik van specifieke schoonmaakmiddelen en -technieken omvatten om een optimale reiniging te garanderen zonder schade aan apparatuur of gevoelige materialen.
  1. Planning en coördinatie: Het schoonmaakproces in zorginstellingen vereist een goede planning en coördinatie. Het is belangrijk om schoonmaakwerkzaamheden af te stemmen op de behoeften van de instelling, rekening houdend met de bezettingsgraad van de kamers en de beschikbaarheid van ruimtes. Daarnaast is het van belang om samen te werken met andere afdelingen om ervoor te zorgen dat de schoonmaakactiviteiten geen hinder veroorzaken voor de dagelijkse zorgverlening. 
  1. Kwaliteitscontrole: Het regelmatig uitvoeren van kwaliteitscontroles is van groot belang om de effectiviteit van het schoonmaakproces te waarborgen. Dit kan onder meer het monitoren van schoonmaakresultaten, het verzamelen van feedback van patiënten/ cliënten en medewerkers, en het periodiek evalueren van de schoonmaakprotocollen omvatten. Op basis van deze controles kunnen eventuele verbeterpunten worden geïdentificeerd en aangepakt.

Door aandacht te besteden aan deze aspecten kunnen zorginstellingen een schoonmaakproces implementeren dat voldoet aan de vereisten van hygiëne, veiligheid en kwaliteit in een zorgomgeving.

Het optimaliseren van het schoonmaakproces is van groot belang voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen, VVT-instellingen en organisaties voor de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Er zijn twee aspecten waarop dit proces geoptimaliseerd kan worden: de externe schoonmaakleverancier en de interne (schoonmaak)dienstmedewerkers.

Bij de externe schoonmaakleverancier kunnen tarieven, taken en normen op de markt worden gezet of onderhandeld. Hierbij kan een keuze worden gemaakt tussen resultaatsgerichte of inspanningsgerichte schoonmaak. Beide benaderingen hebben voor- en nadelen, maar beide kunnen leiden tot het gewenste schoonmaakniveau. Het is essentieel om goede afspraken te maken en het geleverde schoonmaakniveau meetbaar te maken. Dit vereist de nodige kennis en vaardigheden om inzicht te verkrijgen en vervolgens te implementeren.

Daarnaast is er de eigen (schoonmaak)dienstmedewerkers, een groep medewerkers die vaak over het hoofd wordt gezien. Hoewel ze hun best doen, kunnen ze door gebrek aan structuur en aansturing niet optimaal presteren. Door hen vakbekwaam te maken en structuur en aansturing te bieden, kan het schoonmaakniveau consequent op een hoog niveau worden gehouden. Dit zal leiden tot een reductie in de externe schoonmaakkosten. Een verbeterproject dat beide aspecten gelijktijdig aanpakt en de schoonmaakcapaciteit (zowel intern als extern) optimaal afstemt op de schoonmaakbehoefte zal het meest optimale resultaat opleveren. De schoonmaakbeleving zal verbeteren en meetbaar worden gemaakt.

Het optimaliseren van schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen kan ook bijdragen aan kostenreductie. Door deze op de markt te zetten en optimaal in te zetten, kunnen extra besparingen worden behaald.

Het uiteindelijke resultaat van het optimaliseren van het schoonmaakproces kan een reductie van 15 tot 30% van de externe (en mogelijk interne) schoonmaakkosten zijn. Dit zal niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook bijdragen aan een verhoogd schoonmaakniveau en een structurele meetbaarheid van de schoonmaakprestaties in de zorginstellingen.