Skip to main content

Aanbesteding en project management zorgdomotica systeem


Wat is een zorgdomotica systeem?

Aanbesteding en project management zorgdomotica systeem

Een zorgdomotica systeem is een geavanceerd systeem dat technologie en automatisering integreert om de zorg en veiligheid van zorgmedewerkers, patiënten en cliënten in de zorgsector te verbeteren. Het omvat verschillende sensoren, apparaten en communicatietechnologieën die worden gebruikt om de leefomgeving van patiënten en cliënten zo veilig en flexibel mogelijk te maken. Dit passend bij de situatie of zorgvraag van de individuele patiënt of cliënt.

Met een zorgdomotica systeem kunnen zorgverleners op afstand belangrijke informatie verzamelen, zoals beweging, lichaamstemperatuur, valdetectie, deur- en raamcontacten, en andere vitale parameters. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de gezondheidstoestand van een persoon te monitoren en in geval van nood automatisch meldingen te genereren.

Het systeem kan ook worden gebruikt om de zorgervaring te verbeteren door middel van functies zoals de controle van elektronische apparaten. Dit kan het comfort en de veiligheid van de zorgontvanger vergroten, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit of specifieke zorgbehoeften.

Een zorgdomotica systeem kan ook worden geïntegreerd met andere technologieën en systemen in een zorginstelling, zoals elektronische patiëntendossiers (EPD’s) of cliëntendossiers (ECD’s), oproepsystemen voor zorgverleners en toegangscontrole. Hierdoor kan informatie naadloos worden uitgewisseld en kan een geïntegreerd zorgproces worden gecreëerd.

Het doel van een zorgdomotica systeem is om de zorg efficiënter te maken, de veiligheid te vergroten, de kwaliteit van leven te verbeteren en de zelfstandigheid van zorgontvangers te bevorderen. Het biedt zorgverleners en zorginstellingen waardevolle tools om de zorg op maat te leveren en te reageren op de specifieke behoeften van elke individuele zorgontvanger. 

Summit Group heeft veel ervaring in het begeleiden van complete projecten op het gebied van toezichthoudende domotica. Dit omvat niet alleen het organiseren van Slimme Nachtzorg, maar gaat veel verder dan dat. Het doel is om zorgprocessen optimaal te ondersteunen met toezichthoudende technologie, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts. Voorheen werd dit gedaan met verpleegoproepsystemen, maar tegenwoordig zijn er geavanceerdere toepassingen zoals smart sensoring en 3e generatie toezichthoudende domotica.

In plaats van alle informatie over cliënten naar zorgmedewerkers te sturen, is het nu belangrijk dat alleen relevante informatie wordt gecommuniceerd. Het gaat niet alleen om zorgoproepen of het afluisteren van bewoners of cliënten. Het gaat erom dat de zorg op de hoogte is van de status van een cliënt en dat er een melding wordt verstuurd als er een verandering optreedt die een risico vormt voor de cliënt of zijn omgeving. Dit is in overeenstemming met de Wet Zorg en Dwang: we doen niets, tenzij…

Met behulp van 3e generatie domotica kunnen zorgprocessen efficiënter worden ingericht en krijgt de cliënt of bewoner meer regie over zijn eigen leven. Het is belangrijk dat de domotica wordt afgestemd op de situatie van de bewoner of cliënt op dat moment.

De consultants van Summit Group zijn gespecialiseerd in het begeleiden van dergelijke trajecten voor instellingen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, GGZ-instellingen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Het is belangrijk om te weten dat Summit Group zelf geen producten en diensten levert of installeert. Ze verzorgen namens de zorginstelling de aanbestedingsproces op het gebied van domotica en zorgen ervoor dat de zorginstelling krijgt waar ze om heeft gevraagd. Ze fungeren als interne projectmanagers van het gekozen domotica-systeem. Ze begeleiden de implementatie van de domotica namens de zorginstelling en zorgen ervoor dat alle functionele eisen en wensen op dit gebied volledig worden vervuld.