Skip to main content

Effectief capaciteitsmanagement in de zorg


Wat is capaciteitsmanagement in de zorg?

Inkoopmanagement

Capaciteitsmanagement in de zorg heeft betrekking op het efficiënt beheren en optimaliseren van de beschikbare capaciteit om te voldoen aan de zorgvraag. Het omvat het plannen en organiseren van middelen, zoals personeel, bedden, apparatuur en ruimtes, om ervoor te zorgen dat de zorgverlening op een effectieve en efficiënte manier kan plaatsvinden.

Het doel van capaciteitsmanagement is om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar is. Dit betekent dat de capaciteit van de zorgorganisatie moet worden afgestemd op de vraag naar zorg, zodat er geen tekorten of overschotten ontstaan.

Om capaciteitsmanagement in de zorg succesvol te implementeren, moeten zorgorganisaties verschillende aspecten in overweging nemen. Dit omvat het analyseren en voorspellen van de zorgvraag, het plannen van personeel en middelen op basis van die voorspellingen, het monitoren van de bezettingsgraad en het continu bijstellen van de capaciteit indien nodig.

Daarnaast kan capaciteitsmanagement ook betrekking hebben op het optimaliseren van de werkprocessen en het verminderen van wachttijden. Dit kan worden bereikt door het stroomlijnen van de zorgprocessen, het verminderen van overbodige wachttijden en het verbeteren van de doorstroming van patiënten en cliënten.

Het verminderen van variabiliteit en capaciteitsmanagement is daarom een belangrijk aspect in de zorgsector, zowel in ziekenhuizen, VVT-instellingen, organisaties voor de gehandicaptenzorg, jeugdzorg als GGZ.

Hoe kan capaciteitsmanagement in de zorg worden aangepakt?

 Een mogelijke aanpak is het implementeren van een andere werkwijze die de variatie tijdens piekmomenten vermindert. Dit kan bijvoorbeeld door middel van betere planning en afstemming tussen afdelingen, het gebruik van voorspellingsmodellen en het flexibel inzetten van personeel. Door de zorgvraag gelijkmatiger te verdelen en de capaciteit beter te benutten, kan de efficiëntie worden verhoogd en kunnen kosten worden bespaard.

Het resultaat van variabiliteitsreductie en capaciteitsmanagement kan zijn dat er een capaciteitsverhoging van 5 tot 15% wordt gerealiseerd. Dit betekent dat met dezelfde middelen meer zorg kan worden verleend. Daarnaast kan het ook leiden tot een kostenreductie van 10 tot 20%, omdat de inzet van personeel en andere middelen beter wordt afgestemd op de werkelijke zorgvraag. 

Voor zorgorganisaties is het belangrijk om te streven naar een optimale inzet van middelen en een efficiënte planning van de zorg. Hierbij kan de expertise van consultants of adviseurs op het gebied van variabiliteitsreductie en capaciteitsmanagement van grote waarde zijn. Summit consultants kunnen helpen bij het identificeren van knelpunten, het ontwerpen van effectieve processen en het implementeren van passende maatregelen om de variabiliteit te verminderen en de capaciteit optimaal te benutten.