Cases

Onderstaande projecten is een greep uit de projecten die Summit Group bij haar klanten uitvoert. Naast deze projecten worden tal van andere projecten uitgevoerd. Elk project is zeer kort omschreven en dienen mogelijk verder toegelicht te worden. De inzet, duur en mogelijke resultaten zijn indicatief, maar deze kunnen op basis van een analyse vastgesteld worden voor de opdracht voor uitvoering van een project gegeven wordt.

 

 

Farmaceutische Zorg

Optimalisatie van het gehele farmaceutische zorgproces. Uitgangspunt is dat de dienstverlening naar de cliënt toe zo optimaal mogelijk is met inachtneming van kwaliteit, veiligheid conform wet en regelgeving, met zo min mogelijk MIC meldingen.

Lees meer

 

Voeding

Voor alle interne en logistieke aspecten rondom voeding zijn efficiënte oplossingen. Kostenbesparing door gestroomlijnde processen en inzicht in kostenposten.

Lees meer

 

Verpleegkundigen­dienst

De inzet van een verpleegkundigendienst is een concreet voorbeeld van (zorg) procesoptimalisatie. Door permanente aanwezigheid ontstaat constant aanbod van de dienst, wat weer leidt tot een constante vraag.

Lees meer

 

Procesoptimalisatie Primaire Proces

Totaalbeoordeling van het primaire (zorg) proces d.m.v. studies op de werkvloer. De doelstelling is een zo efficiënt mogelijke inrichting van de primaire processen.

Lees meer

 

ICT Cloud Platform

Met nieuwe ICT technologieën het primaire proces beter ondersteunen. Tegelijkertijd worden de beheerskosten van de IT-afdeling gereduceerd.

Lees meer

 

Inkoop en project management toezichthoudende domotica

Een van de specialisaties van Summit Group is het begeleiden van complete projecten op het gebied van toezichthoudende domotica.

Lees meer

 

Variabiliteitsreductie en Capaciteits­management

Het realiseren van variatie reductie in de vraag naar zorg in zowel de care als cure sector. Pieken en dalen in de zorgvraag zorgen voor een verschillend variatiepatroon.

Lees meer

 

Externe en interne logistiek optimaliseren

Het is van belang dat bestelde artikelen of producten op de betreffende locaties of afdelingen terecht komen.

Lees meer

dames

 

Inleen medewerkers Primair Proces

Heeft ook uw Zorginstelling te maken met externe ondersteuning voor het primaire proces?

Lees meer

dames

 

ICT Strategie voor zorginstellingen

Zorginstellingen zitten op het vlak van ICT vaak in een spagaat. Aan de ene kant dient vanuit wet- en regelgeving zoveel mogelijk beveiligd en vastgelegd te worden. 

Lees meer

dames

 

Schoonmaak (intern / Extern)

Optimalisatie van het schoonmaakproces.

Lees meer

 

Rintin Inkoopdashboard voor assortiment beheersing: Zien wat er gebeurt

Een Inkoopdashboard dat zelfstandig of in combinatie met een P2P systeem de inkoop van al uw assortimenten van materiële kosten bewaakt. Continue assortiment optimalisatie en borging van beoogde besparingen. Dit met als doel om het aankoopgedrag van zorgmedewerkers te veranderen, managers het verbruik ten opzichte van de begroting te tonen en inkopers te helpen alle contractafspraken continue te monitoren.

Lees meer

 

P2P - Purchase to Pay

Automatisering van een handmatig administratief proces van bestelling tot factuur afhandeling.

Lees meer


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl