Skip to main content

ICT strategie voor zorginstellingen


Inkoopmanagement

In de wereld van zorginstellingen is er vaak een dilemma als het gaat om ICT. Aan de ene kant moeten ze voldoen aan wet- en regelgeving door zorgvuldigheid en beveiliging van gegevens te waarborgen. Het minimaliseren van het risico op datalekken en het nauwkeurig vastleggen van zorghandelingen is van groot belang. Dit legt steeds meer druk op de verschillende applicatieleveranciers, zorgmedewerkers en ICT-afdelingen.

Aan de andere kant vragen gebruikers om gebruiksgemak, flexibiliteit en snelheid. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit de centrale overheid, met het dringende advies om steeds meer vanuit huis te werken. Hierdoor moet data overal ingevoerd kunnen worden en realtime verwerkt kunnen worden. Internet en connectiviteit zijn daarbij net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan.

Het is essentieel om de juiste keuzes te maken, zodat er over een paar jaar geen verkeerde conclusies worden getrokken als gevolg van verkeerde keuzes in de ICT-infrastructuur. Een andere belangrijke keuze is het type ICT-organisatie. Moet alles worden uitbesteed? Moet alles zelf worden gedaan? Of is er een tussenoplossing mogelijk? Deze keuzes hangen ook af van de strategische beslissingen op organisatieniveau en de gewenste flexibiliteit van de zorginstelling.

De consultants van Summit Group hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het opstellen van strategische ICT-plannen voor zorginstellingen. Hierbij wordt vaak, in overleg met de zorginstelling, een ideale werkdag van een zorgmedewerker geschetst voor een periode van 5 jaar. Hierin wordt beschreven hoe ICT deze ideale werkdag kan ondersteunen. Op basis van dit toekomstbeeld worden vervolgens verschillende keuzes gemaakt op basis van businesscases. Elke businesscase richt zich op het verlagen van kosten of het verbeteren van kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Vervolgens worden de keuzes opgedeeld in logische deelprojecten binnen een meerjaren stappenplan.

De eerste fase van elk deelproject is het opstellen van een formele offerteaanvraag aan diverse marktpartijen. Op basis van de ontvangen offertes, die technisch, functioneel en financieel het beste aansluiten bij de zorginstelling, worden de cijfers in de businesscases bijgewerkt. Vaak zien we dat de kwaliteit aan de ene kant wordt verhoogd en de exploitatiekosten aan de andere kant worden verlaagd. Zo ontstaat er een totaaloverzicht van deelprojecten en de bijbehorende project- en exploitatiekosten. Indien gewenst kunnen de consultants van Summit Group ook de realisatie van de deelprojecten op zich nemen of de algehele coƶrdinatie van alle projecten op zich nemen.