Skip to main content

Rintin: dashboard voor beheersing van ingekochte artikelen


Inkoopmanagement

Rintin (zie: www.rintin.nl) is een inkoopdashboard dat zelfstandig of in combinatie met een Purchase-to-Pay (P2P) systeem de inkoop van alle assortimenten van materiële kosten bewaakt, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het rendement van zorginstellingen. Het dashboard heeft als doel om het aankoopgedrag van zorgmedewerkers te veranderen, managers inzicht te geven in het verbruik ten opzichte van de begroting, en inkopers te helpen bij het monitoren van alle contractafspraken op een continue basis.

Hier zijn enkele manieren waarop Rintin als inkoopdashboard zal bijdragen aan het rendement van zorginstellingen:

  1. Veranderen van het aankoopgedrag: Het inkoopdashboard biedt zorgmedewerkers inzicht in de beschikbare assortimenten en de prijs- en kwaliteitsvergelijkingen. Dit moedigt hen aan om bewuste aankoopbeslissingen te nemen en te kiezen voor de meest kosteneffectieve opties. Hierdoor kan de zorginstelling besparingen realiseren en het rendement verbeteren.
  1. Verbruik versus begroting tonen: Het dashboard geeft managers real-time inzicht in het verbruik van materiële kosten in verhouding tot de begroting. Hierdoor kunnen zij eventuele afwijkingen snel identificeren en proactieve maatregelen nemen om het verbruik binnen de gestelde budgetten te houden. Dit helpt om onnodige kosten te vermijden en het rendement te optimaliseren.
  1. Continue monitoring van contractafspraken: Het inkoopdashboard ondersteunt inkopers bij het monitoren van alle contractafspraken met leveranciers. Door contractvoorwaarden en -condities in het dashboard op te nemen, kunnen inkopers zorgen voor naleving en tijdige vernieuwing van contracten. Dit helpt om de kosten te beheersen, leveranciersprestaties te optimaliseren en risico’s te minimaliseren.
  1. Eenvoudig uitvoeren van aanbestedingen: het inkoopdashboard maakt analyses op artikelniveau binnen de diverse inkooppakketten. In Rintin is een button opgenomen waarmee direct voor een bepaalde selectie een aanbestedingsdocument met daarin bijvoorbeeld de belangrijkste 20% van de artikelen direct kunnen worden uitgevraagd. Deze 20% zullen zo’n 80% bijdrage leveren aan mogelijke besparingen.

Door het gebruik van Rintin als inkoopdashboard dat de inkoop van assortimenten van materiële kosten bewaakt, kunnen zorginstellingen een beter rendement behalen door kostenbesparingen, het efficiënter beheren van verbruik en het optimaliseren van contractafspraken. Dit draagt bij aan een gezonde financiële positie en verbeterde operationele prestaties van de zorginstelling.

Rintin zorgt voor inzicht! Een zorginstelling ziet direct wat de ontwikkelingen zijn in de materiele kosten van de instelling, regio of aparte locaties. Zelf kostbare tijd besteden om informatie uit verschillende informatiebronnen te verzamelen, overzichtelijk te rangschikken en analyseren, behoort met Rintin tot het verleden. Rintin maakt voor zorginstellingen inzichtelijk op welke gebieden er besparingen mogelijk zijn en welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden. Zelfs voor organisaties die financieel al goed presenteren komt door Rintin informatie beschikbaar die tot verrassende inzichten leidt. 

Van elk denkbaar assortiment maakt Rintin tot op detailniveau inzichtelijk wat de omzet is en hoeveel er bespaard kan worden door vergelijkbare alternatieven te bestellen. En dit bij dezelfde leverancier! Dus dit zonder switchkosten.

Ook het vergelijken van bijvoorbeeld energiekosten en schoonmaakkosten op verschillende parameters is mogelijk. Met behulp van de allernieuwste technieken wordt overzichtelijk weergegeven welke besparingen behaald zijn en waar nog de grootste potentiële besparingen behaald kunnen worden. Rintin haalt het maximale uit bestelinformatie.