Skip to main content

INTERIM FINANCE MANAGER


Wij hebben veel ervaring in financiële directie of managementrollen, voornamelijk binnen de zorg maar ook erbuiten.

Interim Finance Manager

We zijn een rol in het MT of Directie gewend waarin wij een bijdrage leveren aan de (verdere) ontwikkeling van uw organisatie. Uiteraard sturen wij daarbij de bijbehorende afdelingen aan en waar wij samenwerken met alle relevante stakeholders (CCR, OR, PAR, RvT, Bank, Wfz). Onze scope gaat liefst nog wat verder dan alleen op de zaak passen. Wij houden van een integrale bedrijfskundige rol en werken graag samen met de andere verantwoordelijken in het MT om in zo breed mogelijke zin de organisatie te optimaliseren.

Mits aanwezig, zullen wij het opgestelde financiële beleid volgen. Is dit er niet, dan zullen wij dit samen met u opstellen. Dit betreft het geheel van de P&C-cyclus, AO-IC, jaarrekeningprogramma, rapportages (maandcijfers, liquiditeit, meerjaren), het opzetten van een systeem van continuous monitoring, risicomanagement, treasury et cetera.

Als bewaker van het geld (en beheersing van kosten) denken wij in business cases en zijn wij continu op zoek naar optimalisatiemogelijkheden. Wij willen dat elke (materiële) beslissing financieel onderbouwd is. We zijn zorgvuldig en hebben een uitstekend gevoel voor getallen. We zijn in staat de getallen te vertalen naar de praktijk. Middels ons empathisch vermogen en onze kennis van de betreffende doelgroep kan de boodschap op een begrijpelijke en toegankelijke manier worden overgebracht, waarbij wij de zakelijkheid niet uit het oog verliest. Soms is het nodig om waarschuwend te zijn, of hebben wij een actief adviserende rol. We werken integraal en overzien het totaalbeeld van exploitatie, balans, prognose, alle projecten, liquiditeit en de financiële en/of strategische risico’s.

Overige aspecten:

  • Wij zijn gediplomeerd registeraccountant of registercontroller;
  • Wij hebben een ruime ervaring binnen de zorg en zijn bekend met relevante wetgeving en de diverse financieringsstromen;
  • Wij hebben veel ervaring met data gedreven werken en hebben kennis van alle relevante automatisering;
  • We kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.