Skip to main content

Procesoptimalisatie: Lean en Six Sigma in de zorg


Hoe kan Lean in de zorg worden toegepast voor procesoptimalisatie?

Inkoopmanagement

Lean en Lean Six Sigma zijn benaderingen die worden toegepast in de zorg om de productiviteit te verbeteren en de interne processen te optimaliseren. Deze methoden richten zich op het efficiënt plannen van personeel, middelen en materialen, het stroomlijnen van processen en het verkorten van doorlooptijden in de gezondheidszorg.

In ziekenhuizen, VVT-instellingen en organisaties voor de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ kunnen Lean-projecten een grote invloed hebben op de algehele werking van de instelling. Daarom hebben deze projecten vaak een langere doorlooptijd, omdat zorgvuldigheid en zorgvuldige afstemming nodig zijn.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe Lean kan worden toegepast in de zorg: 

  1. Procesoptimalisatie: Lean richt zich op het identificeren en elimineren van verspilling in processen. Dit kan worden toegepast in zorginstellingen door het analyseren van processen zoals patiënten/ cliëntenstromen, medicatiebeheer, opname- en ontslagprocedures, en het verminderen van wachttijden en overbodige stappen.
  1. Continue verbetering: Lean moedigt een cultuur van continue verbetering aan. Medewerkers worden aangemoedigd om problemen en inefficiënties te identificeren en suggesties te doen voor verbeteringen. Dit kan leiden tot het implementeren van kleine, incrementele veranderingen die de efficiëntie en kwaliteit van de zorg verbeteren.
  1. Just-in-Time: Lean streeft naar het leveren van zorg op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en van de juiste kwaliteit. Dit betekent dat processen worden afgestemd op de behoeften van patiënten/ cliënten, waardoor verspilling van middelen en overbelasting van medewerkers wordt voorkomen.
  1. Betrekken van medewerkers: Lean benadrukt het belang van het betrekken van medewerkers bij het verbeteren van processen. Medewerkers worden aangemoedigd om hun expertise en ervaring te delen en actief deel te nemen aan het identificeren en implementeren van verbeteringen.
  1. Data-driven besluitvorming: Lean moedigt het gebruik van data en feiten aan bij het nemen van beslissingen. Het verzamelen en analyseren van gegevens over processen en prestaties kan helpen bij het identificeren van gebieden voor verbetering en het volgen van de voortgang.

Lean en Lean Six Sigma worden specifiek toegepast en uitgewerkt om de interne processen in de zorg te verbeteren. Samen met uw organisatie zal Summit Group zoeken naar de methoden die het beste passen bij uw specifieke behoeften en die het beste resultaat garanderen.

Tijdens een productiviteitsanalyse wordt de huidige situatie binnen uw organisatie geëvalueerd en worden mogelijke problemen geïdentificeerd. Op basis hiervan zal Summit Group u verschillende oplossingen presenteren op basis van Lean-methodieken die specifiek zijn gericht op de zorgsector. Daarbij zal ook worden besproken hoe deze oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.

Summit Group werkt nauw samen met uw medewerkers om de voorgestelde Lean-oplossingen succesvol te implementeren. Dit betekent dat zowel de kennis en ervaring van uw medewerkers als de expertise van Summit Group worden benut om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Door gebruik te maken van Lean en Lean Six Sigma kunt u de efficiëntie van uw processen verbeteren, verspilling verminderen en de kwaliteit van zorg verhogen. Dit zal uiteindelijk leiden tot betere resultaten, hogere tevredenheid bij medewerkers en patiënten/ cliënten, en een effectievere zorgverlening.